İçeriğe geç

Beylikdüzü Boşanma Avukatı

Beylikdüzü boşanma avukatı, aile hukukunda edindiği bilgi, birikim ve deneyimi, danışanlarının ve müvekkillerinin yararına tahsis etmek suretiyle mesleğini icra eder. Danışanlarına ve müvekkillerine hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti veren Beylikdüzü boşanma avukatı, özel hukuk karakterli bir hukuk disiplini olan aile hukukunda yetkinlik ve ihtisas sahibidir.

Beylikdüzü boşanma avukatı

Elgen Hukuk Bürosu Beylikdüzü Boşanma Avukatı Hizmetleri

Boşanma, eşler sağ iken, hukuk düzeninde öngörülmüş bir boşanma nedenine dayanarak, birinin açacağı boşanma davası neticesinde evlilik birliğinin hakim kararı ile sona erdirilmesidir. Boşanma avukatı ise boşanma davalarında taraflara hukuki bakımdan destek sağlar. Boşanma avukatları ile boşanma hukukuna ilişkin hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri icra eden Elgen Hukuk Bürosu;

 • Nişanlılık müessesine dair maddi ve manevi tazminat davalarında takip hizmeti,
 • Geçersiz evlilikler ve evliliğin sona ermesi sürecinde dava takip ve hukuki danışmanlık hizmeti (evlenmenin yokluğu, evlenmenin butlanı, davacının evlilik esnasında aldatma, korkutma veya yanılma hallerinde bulunması vs.)
 • Zina (aldatma) sebebiyle boşanma davası,
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma davası,
 • Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme sebebiyle boşanma davası,
 • Akıl hastalığı dolayısıyla boşanma davası,
 • Terk nedeniyle boşanma davası,
 • Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle boşanma davası,
 • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarında dava dilekçesi hazırlanması,
 • Anlaşmalı boşanma protokolü düzenlenmesi,
 • Önceki boşanma davasının reddedilmiş olması veya taraflardan birinin boşanmak istememesi halinde başvurulacak hukuki yol haritasının belirlenmesi ve yürütülmesi,
 • Ayrılık davasında dava takip hizmeti,
 • Bakım nafakaları ve yardım nafakasına ilişkin talepler,
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat istemlerine yönelik danışmanlık ve vekillik hizmeti,
 • Velayete ilişkin hukuki danışmanlık ve velayet davalarında temsil,
 • Soybağı davalarında dava takip hizmeti (nesebin reddi davası, babalığın tespiti davası, yabancı unsurlu tanıma işlemleri, batıl evliliklerde soybağı işlemleri vs.)
 • Mal rejimi tasfiyesine ilişkin istemler ve davalara yönelik danışmanlık ve temsil hizmeti,
 • Yabancı unsurlu aile hukuku uyuşmazlıklarının çözümü, olmak üzere aile hukukunun inceleme ve düzenleme alanına giren bilumum hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti icra eder.

Beylikdüzü Boşanma Avukatı İletişim Bilgileri

E-posta: info@elgenhukukburosu.com

Telefon: 0 212 909 87 68

Adres: Barış, E-5 Yanyolu Ginza Lavinya Park Residence No: 30/B D:60, 34520 Beylikdüzü/İstanbul

İstanbul Beylikdüzü Boşanma Avukatı Ücretleri

Boşanma davalarının avukat marifetiyle yürütülmesi halinde boşanma davası için ödenmesi gereken ücrette farklılık söz konusudur. Zira, boşanma davalarına bakan avukat; somut dosyanın özelliklerini ve koşullarını, kendisine getireceği iş yükünü, davanın ne aşamada olduğunu, delil durumunu ve boşanma esas teşkil eden vakalardaki kusur durumunu ve çekişmeli hususları değerlendirdikten sonra ücretlendirmeye karar verir.

İstanbul Beylikdüzü boşanma avukatı ile avukat yardımına başvuracak kişi arasında anlaşılacak ücretin tabanı, TBB tarafından düzenlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen tutardır. Buna göre, 2023 yılında boşanma avukatı için ödenmesi gereken asgari ücret tutarı 9200 TL’dir. Söz konusu ücrete KDV dahil değildir.

Avukatlık ücretinde referans alınan bir ikinci tarife daha mevcuttur. İşbu tarife, her şehrin yerel barosu tarafından belirlenen ve yayınlanan ücret tarifesidir. Yerel barolarca yayınlanan bu tarife bağlacı olmamakla birlikte, tavsiye niteliğiniz haiz olduğu için boşanma avukatı ücretleri bakımından fikir verir. Bahse konu tarifelere göz atmak, aile hukuku avukatı ücretlerine ilişkin bilgi sahibi olunması bakımından yararlı olacaktır.

Boşanma Avukatı Ücretleri 2023
TBB Asgari Ücret Tarifesiİstanbul Barosu
Anlaşmalı Boşanma Davası9200 TL35.000 TL
Çekişmeli Boşanma Davası9200 TL52.000 TL

Beylikdüzü Boşanma Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

Beylikdüzü boşanma avukatı; avukat yardımına konu edilen davanın çekişmeli veya anlaşmalı olması, maddi ve manevi tazminat istemi, dava türü ve aşaması, dosyanın iş yükü ve dosya üzerinde harcanacak mesai gibi faktörleri dikkate alarak ücretlendirmeyi belirler. Boşanma avukatının talep edeceği ücrete etki eden bir diğer faktör ise deneyim, uzmanlık ve emsal dava tecrübesidir.

Beylikdüzü Boşanma Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Avukatlık ücretinin ne zaman ödeneceği, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası için boşanma davalarında uzman bir avukattan hukuki destek alan kişi tarafından merak konusudur. Avukatlık ücretinin ödenme zamanına ilişkin yasal bir düzenleme mevcut değildir. Bu bakımdan, avukat ve müvekkil uzlaşarak, avukatlık ücretinin ödeneceği tarih üzerinde anlaşma sağlayabilir.

Boşanma Davaları Masrafı Ne Kadardır?

Boşanma davaları masrafı genel olarak avukatlık ücreti, masraflar, harçlar ve vergilerden ibaret olup, avukatlık ücretinin miktarına ilişkin ilgili başlığımızı okuyabilirsiniz. Boşanma davalarında diğer masraf kalemlerini daha yakın bir perspektifle inceleyelim:

 • Maktu (Sabit) Harç: Harç, avans ve masrafları kapsar. Maktu, her yıl kanunda düzenlenen sabit ücrettir. Boşanma davası için öngörülen 2023 yılı maktu harç toplamı takriben 1000 TL’dir.
 • Bilirkişi ücreti yargılama esnasında mahkemece belirlenir ve davacı tarafa yükletilir. Bilirkişi ücretlerinde ise ortalama 600 TL tutarında ücretler söz konusudur.
 • Yargılama gideri, harç ve masrafların toplamıdır ve dava neticesinde davayı kaybeden tarafça ödenmesi gerekir.
 • Sıralanan gider kalemleri, boşanma davalarının standart giderleri olup, örneğin ziynet eşyası istemi gibi ilave taleplerde bulunulması halinde nispi harçlar gündeme gelir. Nispi harç ise davanın değerine göre takdir edilen harç türüdür. Nispi harç durumunda, dava değerinin %11,38’inin dörtte biri dava açılırken, kalan tutar ise kararla beraber ödenir.
 • Davayı kaybeden tarafa “karşı vekalet ücreti” yükletilir. Karşı vekalet ücreti, davayı kaybeden tarafın, davayı kazanan taraf vekilline yapacağı ödemedir. Maktu bir ücret olan karşı vekalet ücreti 2023 yılı için 9200 TL olarak belirlenmiş olup, vergi eklendiği takdirde 9.936 TL olmaktadır.

Boşanma Davaları Ne Kadar Sürer?

Boşanma, karı ve koca hayattayken, taraflardan birinin kanunda düzenlenmiş olan boşanma sebeplerinden birine dayanarak açacağı dava neticesinde evlilik birliğine mahkeme kararıyla son verilmesidir. Evlilik birliğinin mahkeme kararıyla son verildiği davalara boşanma davası denir. Boşanma davalarının ne kadar süreceği ise davanın, temelde, çekişmeli mi yoksa anlaşmalı mı ikame edileceğine göre farklılık gösterir.

Anlaşmalı boşanma davası, eşlerin anlaşmalı boşanma protokolü üzerinde uzlaşması nedeniyle oldukça kısa sürer. İşbu davalar 1 – 2 ay süre ile sona erebileceği gibi belirli durumlarda 1 hafta içinde dahi tamamlanabilir. Buna karşın, çekişmeli boşanma davaları genellikle 1,5 yıl sürer. 1,5 yıllık sürenin, yerel mahkeme süresi olduğunu, dosyanın istinaf kanun yoluna konu edilmesi halinde sürenin uzayacağını belirtelim.

Beylikdüzü’nde En İyi Boşanma Avukatı Nasıl Bulunur?

Boşanma davalarında avukat yardımı almak şart olmamakla birlikte; hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanmaması adına deneyimli ve yetkin bir boşanma avukatından yardım almak en doğru yaklaşım olacaktır. Boşanma davalarına bakan avukatlar için “en iyi” şeklinde bir nitelemede bulunmak, doğru olmamakla beraber; emsal davalarla deneyim kazanmış uzman bir avukattan yardım almanın, oldukça yararlı olduğunu belirtmek gerekir.

Beylikdüzü Boşanma Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Beylikdüzü boşanma avukatı, özel hukuk karakterli bir dava olan boşanma davalarında; müvekkilinin hak ve menfaat dengesini gözeterek, beklentiler doğrultusunda en doğru hukuki yol haritasını belirler. Bu çerçevede Beylikdüzü avukat; somut olayın esaslı olgularından, ayrıntı niteliğindeki konulara kadar her hususu dikkatle inceler ve bunları, lehte sonuç vermesi adına usul hukukuna uygun biçimde kullanır.

Hukuki bakımdan güçlü bir dava dilekçesi hazırlamakla sürece başlayan aile hukuku avukatı, usul ve esasın gerektirdiği kurallara riayet etmek suretiyle düzenleyeceği dava dilekçesini, müvekkili lehine netice verece nitelikte tamamlar ve görev – yetki sahibi mahkemeye arz ederek, boşanma davasını açar. Davanın başından sonuna kadar, dikkat ve özen yükümlülüğüne riayet ederek takip hizmetini icra eder.

Boşanma davalarına bakan avukat marifetiyle takip edilen davalarda, hatalı veya ihmali işlemler söz konusu olmayacağı için hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanması, oldukça düşüktür. Zira, boşanma davalarında uzman avukat, sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimin tamamını, müvekkilinin istifadesine tahsis eder.

Boşanma Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Taraflar, avukat ile temsil edilmeksizin de pekala boşanma davası açabilir; takip edebilir. Fakat, bilhassa usul hukuku bakımından ve hukuk sistematiği içindeki önemi açısından son derece teknik bir dava olan boşanma davasının, aile hukuku üzerine ihtisas sahibi bir avukat marifetiyle takip edilmesi, oldukça yararlı olacaktır. Zira, görünüşte haklı iken, dava neticesinde haksız bulunan veya hakkını eksiksiz elde edemeyen birçok örnekle pratikte karşı karşıya kalınmaktadır.

Taraflar ve özellikle çocuklar açısından son derece yıpratıcı etkileri bulunan boşanma davalarının; süre, hak, menfaat ve maddi unsurlar bakımından aleyhte sonuçlanmaması adına boşanma davalarında uzman avukat yardımı almak, sağlıklı ve doğru olan yaklaşımdır.

Avukatı Ara